pogrzebowaizba.pl

Kremacja zwłok – jak wygląda ta kwestia w Polsce? Sierpień 18, 2017

Jeśli chodzi o kremację zwłok w naszym kraju to są stosowane przepisy takie jak w przypadku pochówku ciała. Tak jak przy tradycyjnym pogrzebie skremowane szczątki powinny być pochowane na cmentarzu. Tak samo wygląda procedura i wszystkie formalności, ponieważ polskie prawo nie przewiduje żadnych odstępstw od chowania zmarłego bez względu na to czy chodzi o kremację zwłok czy pogrzeb w tradycyjny sposób.

sklep z ciuchami
Autor: Connie Ma
Źródło: http://www.flickr.com
W filmach często przewija się motyw, w którym prochy zmarłego są rozsypywane według ostatniej woli osoby zmarłej przykładowo do oceanu. Wiele osób zastanawia się czy w życiu realnym takie działanie jest możliwe. Oczywiście istnieją przepisy, które wyraźnie formułują i wymieniają każdy możliwy sposób pochówku dozwolony w Polsce. Istnieje ustawa o chowaniu zmarłych i cmentarzach z roku 1959, która brzmi następująco (Dz. U. nr 11 poz. 62 z późn. zm.). W art. 12 tejże ustawy napisano: „Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach”. Jeśli chodzi o artykuł 12 to potrzebne jest doprecyzowanie, ponieważ „zatopienie w morzu” dotyczy osób zmarłych na statkach morskich, które nie mogą dopłynąć do portu w czasie 24 godzin od momentu zgonu.
Wnętrze
Autor: Ben Heinrich
Źródło: http://www.flickr.com
Kremacja zwłok wymaga umieszczenia urny na cmentarzu, a każde złamanie wyżej wymienionych przepisów jest wykroczeniem, za które grozi nie tylko kara grzywny, ale także areszt. Co można uważać za złamanie przepisu? Wykroczeniem będzie przewóz skremowanych zwłok prywatnym samochodem bez wcześniejszego zgłoszenia tego właściwym służbom. Dlatego do momentu zmiany obowiązujących przepisów kremacja zwłok w kwestii postępowania, formalności nie różni się od tradycyjnego pochówku. Jednak coraz więcej rodzin zmarłych decyduje się na taki rodzaj pochówku mimo tego, że jest kosztowniejszy. Dane CBOS wykazują, że około 40 % osób ankietowanych nie nic przeciwko paleniu zwłok, a liczba ta systematycznie wzrasta. W Polsce istnieje niewiele, bo siedem zakładów zakładów kremacji, a samych pieców kremacyjnych jest piętnaście: w Bytomiu, Wrocławiu, Częstochowie, Gdańsku, Rudzie Śląskiej, Poznaniu i Warszawie – więcej na temat kremacji zwłok.

Kwestia pogrzebu i sposobu pochówku osoby bliskiej jest to trudna kwestia, dlatego w tak ciężkim momencie warto jest mieć obok siebie osobę,która nie tylko wesprze nas w trakcie załatwiania formalności, ale także pomoże zorganizować pogrzeb zgodnie z naszą wolą, a przede wszystkim wolą zmarłego.

Categories Nagrobki